Vissza a főmenübe

EGY VÁROSRÉSZ EGYESÜLETE

 

Egyesületünk, a FEKETEHEGY-SZÁRAZRÉT POLGÁRAI EGYESÜLETE (FSZPE) Székesfehérvárnak az egyik legnagyobb lemaradással rendelkező, de manapság rohamosan fejlődő és terebélyesedő városrésze lakóinak önkéntes társulásával létrejött érdekképviseleti társadalmi szervezet. 1997. december 08-án jegyezte be a Fejér Megyei Bíróság. Az egyesület az alapszabályában rögzítetten közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 Az alapítók által megfogalmazottan az egyesület elsődleges célja a maga eszközeivel elősegíteni a városrész fejlődését, képviselni és védeni a városrész lakóinak érdekeit különböző fórumokon. Tevékenységi körébe tartozóan egyesületünk módot nyújt a lakók érdekeinek, jogainak kifejezésére, lehetőséget teremt ezen érdekek, jogok érvényesítésére, gyakorlására, és szükség esetén ellátja tagjai érdekképviseletét, érdekvédelmét.

 Az egyesület 2000. február 18-án megválasztott új vezetéssel a tagság elhatározta, hogy az egyesület közhasznú szervezetté alakul. Az alapszabály módosításra került, és a közhasznúság bírósági bejegyzése 2001. márciusában megtörtént. Az egyesület közhasznú tevékenységi köre továbbra is elsősorban a városrész lakossága emberi- és állampolgári jogainak, valamint környezetének védelmére, e jogok érvényesítésére, a városrész fejlesztésének elősegítésére, kulturális, sport és szociális tevékenység szervezésére, végzésére terjed ki. Azonban az egyesület, mint közhasznú társadalmi szervezet, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányulóan az alábbi cél szerinti tevékenységeket jelölte meg:

 szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

1.      kulturális tevékenység,

2.      környezetvédelem,

3.      emberi és állampolgári jogok védelme,

4.      sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

 A megjelölt tevékenység körében végzett munka eredményes végzése érdekében az egyesület az alábbi feladatokat kell, hogy elvégezze: 

 Az egyesület közhasznú céljainak megvalósítása és feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében, azokat nem veszélyeztetve, szükség esetén vállalkozási tevékenységet végezhet, önsegélyezési alapot (alapítványt) hozhat létre.

Az egyesület rendes tagja lehet minden Feketehegy-szárazréti polgár, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, valamint önkéntességi alapon belépve fizeti a meghatározott tagsági díjat.  

MINDENKIT VÁRUNK!!!

JELENTKEZZENEK TAGJAINK SORÁBA, VAGY PROGRAMJAINKRA! 

Vissza az oldal elejére

Vissza a főmenübe