Vissza a főmenübe

A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolata

Székesfehérváron

CÉF

A székesfehérvári civil szervezetek érdekegyeztető fóruma

2001-2006.

A múlt, mely jó ötlet volt, de elsorvadt!

CÉF

A székesfehérvári civil szervezetek érdekvédelmi és együttműködési fóruma

2006-tól

Az elképzelt jövő!

(tervezet)

 

 

 

 

 

 Vissza a lap tetejére

Mit akartunk 2001-ben, amikor elindítottuk a CÉF szervezését:

A város Civil Koncepciója jó, megvalósulásában azonban jelentős erőfeszítésekre van szükség a civil szervezetek, valamint az önkormányzat részéről is. Nekünk meg kell teremteni az egymás közötti nyílt, átlátható viszonyt, és össze kell fogni akár a különböző helyi, országos, vagy különösen EU-s pályázatokon történő eredményes részvétel miatt, akár a helyi közélet tisztasága, a közpénzek átlátható, világos elveken alapuló felhasználása érdekében. Ebben az esetben számíthatunk igazán partneri viszonyra az önkormányzattal.

A Civil Koncepció megvalósítható. Az abban megfogalmazott elveket gyakorlati tartalommal kell kitölteni.

Egyetértünk azzal, hogy a közfeladatot átvállaló civil szervezetek támogatáshoz jussanak, az önállóságuk csorbulása nélkül.

A Civil Szervezetek Érdekegyeztető Fórumának hosszú távú, stratégiai célja, hogy a CÉF adott munkacsoportjaiban résztvevő civil szervezetek delegálhassák az önkormányzat szakbizottságainak külsős (nem képviselő) tagjait. Ehhez meg kell szerezni a pártok egyetértését az önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzata (SZMSZ) módosításához, legkésőbb a következő év őszén tartandó választásokig.

Közvetlen célunk az, hogy nyílt, átlátható, ellenőrizhető civil támogatási rendszert fogadjon el a MJV Közgyűlése, az általunk javasoltak, valamint a Civil Koncepcióban meghatározottak alapján. A város költségvetéséből világosan és egyértelműen láthatóvá kell tenni a civil szervezeteknek nyújtott mindennemű támogatást.

Elfogadjuk, hogy az önkormányzattal partneri kapcsolatra törekvő (feladat átvállalása ellentételezését, programjainak támogatását igénylő) civil szervezetekről készüljön nyilvántartás a Városmarketing Irodán, vagy egy önálló Civil Referensi irodán, ha az a munkánkat megkönnyíti. A nyilvántartásba kerüljön be az adott szervezet érvényes okiratainak másolata (melyet az iroda másol és hitelesít), és ezen okmányok benyújtásától már a későbbiekben el lehet tekinteni a várossal való kapcsolat során (szerződés, megállapodás, támogatás, pályázat esetén).

Támogatni kell az új szervezetek megalakulását működését, egyenlő feltételek biztosításával. Valóban tudatosítani kell a civil szervezetekkel is, hogy a nem pénzben nyújtott (helyiség, eszköz, stb.) támogatás forintosítható. A költségvetési kimutatásban ezt meg is kell jeleníteni, ugyanúgy, mint a pénzügyi támogatást.

 

A CÉF

Székesfehérvári Civilszervezetek Érdekegyeztető Fóruma

Létrejötte

A Civilszervezetek Érdekegyeztető Fóruma létrehozását több székesfehérvári civil szervezet kezdeményezte, elsősorban a hivatal, az úgynevezett kormányzati szféra és a civilek kapcsolatrendszerében való egyeztetés, a támogatási rendszer kidolgozása érdekében. Az e tárgyban folytatott beszélgetések vezettek oda, hogy felismerésre került az a tény, hogy szükséges az egymás közötti, valamint a gazdasági élet szereplőivel és a médiával való kapcsolatban is az érdekegyeztetés mechanizmusa. A megalakításra ösztönzőleg hatott, hogy Székesfehérvár MJV megalkotta Civil Koncepcióját (részben a civil szervezetek bevonásával). Mindezek alapján meggyőződésünk, hogy a hatékony érdekegyeztető tevékenység érdekében rögzíteni kell a CÉF szervezeti kereteit.

Célja

A CÉF nem önálló jogi személy, Legitimitását az önálló jogi személy tagjainak aktív részvétele, és a demokratikusan választott képviselete kell, hogy biztosítsa!

A Civilszervezetek Érdekegyeztető Fóruma a maga szervezeti hátterével lehetőséget biztosít a székesfehérvári nonprofit szféra résztvevőinek, hogy érdekeiket minél hatékonyabban megjeleníthessék úgy az egymás közötti (civil-civil), mint a kormányzati, önkormányzati szervezetekkel (civil-hivatal), illetve forprofit szférával (civil-gazdasági és civil-média) való kapcsolatrendszerük során.

Szervezete

Taggyűlés

A taggyűlés a CÉF legfelsőbb szintű szerve. A CÉF a tagszervezeteinek képviselőiből áll. Legalább félévente ülésezik. A szavazásra jogosultak részvételével, egyszerűtöbbséggel határoz. Figyelembe véve a Székesfehérvár MJV Civilkoncepciójának célcsoportjait, valamint azt a tényt, hogy bármilyen szintű felügyeletet csak bíróságon bejegyzett szervezet felett lehet gyakorolni, a CÉF tagjai között célszerű különbséget tenni.

Tagság

Teljes jogú tag lehet minden olyan egyesület, valamint közhasznú, kiemelten közhasznú alapítvány, melynek székhelye Székesfehérváron van, illetve közcélú tevékenységét tartósan a megye székhelyen fejti ki. Ugyanakkor elismerjük minden olyan civil kezdeményezés fontosságát is, mely nem rendelkezik nyilvántartott tagsággal, nincs bejegyezve bíróságon. Fontosnak tartjuk a közalapítványok, és a nem közhasznú magán alapítványok, valamint a részben gazdasági célzattal alakított KHT-k tevékenységét is. Számukra, illetve a nem székesfehérvári szervezetek számára is biztosítjuk a részvételt a CÉF munkájában megfigyelő tagként. Képviselőjük tanácskozási joggal (szavazati, és képviseleti joga nincs) vehet részt az érdekegyeztetés folyamatában.

Szakmai munkacsoportok

A teljes jogú tag szavazati joggal rendelkező képviselőt delegálhat a tevékenységi körébe tartozó szakmai munkacsoportokba, akik választhatnak és választhatók. A munkacsoportok egy-egy területre, feladatra, önkormányzati szakmai bizottságokban való képviseletre, stb. néhány fős bizottságot választhatnak. A munkacsoport vezetők tagjai a Koordinációs Értekezletnek. A szakmai munkacsoportok általában havonta (önkormányzati szakbizottságok üléseit figyelembe véve) üléseznek. Egyszerű többséggel határoznak.

Az alábbi 8 szakmai munkacsoport kezdte meg a működését:

  1. Emberjogi, Kissebségi, Integrációs és Érdekvédelmi munkacsoport
  2. Egészségügyi és Rehabilitációs munkacsoport
  3. Szociális munkacsoport
  4. Településfejlesztési, Környezet- és Természetvédelmi munkacsoport
  5. Közrend, Közbiztonság, Honvédelem munkacsoport
  6. Kulturális, Oktatási és Tudományos munkacsoport
  7. Ifjúsági munkacsoport
  8. Sport munkacsoport

 

Koordinációs értekezlet

A szakmai munkacsoport vezetők és a CÉF elnöke alkotják. Általában negyedévente üléseznek. Végzik az általános, és a szakterületnek megfelelő érdekegyeztető tevékenységet. Képviselik a CÉF tagszervezeteit.

A CÉF elnöke

Az érdekegyeztetés folyamatossága érdekében a tagszervezetek vezetőiből (elnök) a teljes jogú tagszervezetek képviselői választják egy évre. A CÉF elnöke a Koordinációs értekezletek közötti időben, az ott meghatározottak szerint végzi a tagszervezetek érdekében kialakított érdekegyeztető munkát.

 

Véleményét várjuk az alábbi E-mail címre: fszpe@freemail.hu

 Vissza a főmenübe

Vissza az elejére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tervezet 2006.03.07.)

Vissza a lap tetejére

Mit szeretnénk most, 2006-ban, amikor bebizonyosodott, hogy a CÉF eredményeit kisajátították, és elhalt:

A város Civil Koncepciója alapjaiban jó, megvalósulásában azonban további jelentős erőfeszítésekre van szükség a civil szervezetek, valamint az önkormányzat részéről is. Nekünk meg kell végre teremteni az egymás közötti nyílt, átlátható viszonyt, és össze kell fogni akár a különböző helyi, országos, vagy különösen EU-s pályázatokon történő eredményes részvétel miatt, akár a helyi közélet tisztasága, a közpénzek átlátható, világos elveken alapuló felhasználása érdekében. Ebben az esetben számíthatunk igazán partneri viszonyra az önkormányzattal.

A Civil Koncepció megvalósítható. Az abban megfogalmazott elveket végre gyakorlati tartalommal kell kitölteni.

Egyetértünk azzal, hogy közfeladatot akár részben is átvállaló civil szervezetek támogatáshoz jussanak, az önállóságuk csorbulása nélkül.

A Civil Szervezetek Érdekvédelmi és Együttműködési Fórumának hosszú távú, stratégiai célja, hogy az adott ágazati (szakmai) fórum munkájában résztvevő civil szervezetek is delegálhassanak egy-egy főt az önkormányzat szakbizottságainak külsős (nem képviselő) tagjai sorába, valamint a szakmai fórumokban résztvevő civil szervezet által delegált egy fő tanácskozási joggal vehessen részt a közgyűlés munkájában. Ehhez meg kell szerezni a pártok egyetértését az önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzata (SZMSZ) módosításához, legkésőbb az ősszel tartandó választásokig.

Közvetlen célunk az, hogy nyílt, átlátható, ellenőrizhető civil támogatási rendszert fogadjon el a MJV Közgyűlése, az általunk javasoltak, valamint a Civil Koncepcióban meghatározottak alapján. A város költségvetéséből világosan és egyértelműen láthatóvá kell tenni a civil szervezeteknek nyújtott mindennemű támogatást.

Elfogadjuk, hogy az önkormányzattal partneri kapcsolatra törekvő (feladat átvállalása ellentételezését, programjainak támogatását igénylő) civil szervezetekről készüljön nyilvántartás a Városmarketing Irodán, vagy egy önálló Civil Referensi irodán, ha az a mi munkánkat, illetve a hivatal tájékozódását megkönnyíti. A nyilvántartásba kerüljön be az adott szervezet érvényes okiratainak (alapító okirat, határozat a bírósági bejegyzésről, banki aláírási címpéldány) másolata (melyet az iroda másol és hitelesít), és ezen okmányok benyújtásától már a későbbiekben el lehet tekinteni a várossal való kapcsolat során (szerződés, megállapodás, működési-, vagy programtámogatás, illetve pályázat esetén).

Támogatni kell az új szervezetek megalakulását működését, egyenlő feltételek biztosításával. Valóban tudatosítani kell a civil szervezetekkel is, hogy a nem pénzben nyújtott (helyiség, eszköz, stb.) támogatás is forintosítható. A költségvetési kimutatásban ezt meg is kell jeleníteni, ugyanúgy, mint a pénzügyi támogatást.

 

A CÉF (új)

Székesfehérvári Civilszervezetek Érdekvédelmi és együttműködési Fóruma

Létrejöttét generálja

A Civilszervezetek Érdekegyeztető Fórumának lassú elhalása közben több székesfehérvári civil szervezet kezdeményezte egy városi ernyőszervezet létrehozását több okból és célból. Elsősorban a hivatal, az úgynevezett kormányzati szféra és a civilek kapcsolatrendszerében való egyeztetés, az érdekvédelem és az átlátható támogatási rendszer kidolgozása érdekében.

A Civilszervezetek Érdekegyeztető Fóruma felélesztését, majd megújítását, végül egy új rendszer szerint, de fórum jelleggel működő szervezet, a székesfehérvári Civil szervezetek Érdekvédelmi és együttműködési Fóruma létrehozását szintén több székesfehérvári civil szervezet kezdeményezte. Elsősorban a hivatal, az úgynevezett kormányzati szféra, a gazdasági szféra, a médiumok és a civilek kapcsolatrendszerében való egyeztetés, valamint a civil szervezetek közötti együttműködés, illetve a szakmai (ágazati) érdekvédelem és a támogatási rendszer működtetése érdekében. Az e tárgyban folytatott beszélgetések vezettek oda, hogy felismerésre került az a tény, hogy szükséges az egymás közötti, valamint a gazdasági élet szereplőivel és a médiával való kapcsolatban is az érdekegyeztetés mechanizmusa. A megalakításra ösztönzőleg hat, hogy Székesfehérvár MJV Civil Koncepcióját (részben a civil szervezetek bevonásával) felülvizsgálat alá veszik. Mindezek alapján meggyőződésünk, hogy a hatékony érdekegyeztető tevékenység érdekében rögzíteni kell az új CÉF szervezeti kereteit.

Célja

A CÉF nem önálló jogi személyként kíván tevékenykedni. Legitimitását önálló jogi személy tagjainak aktív részvétele, a demokratikusan választott képviselete, és a szakmai (ágazati) fórumainak, illetve magának a CÉF-nek konszenzussal kialakított állásfoglalásai közvélemény elé tárásával biztosítja. Működéséhez elengedhetetlen egy átfogó civil etikai kódex elfogadása.

A Civilszervezetek Érdekvédelmi és együttműködési Fóruma a maga szervezeti hátterével, szakmailag felkészült humán erőforrásával lehetőséget biztosít a székesfehérvári nonprofit szféra résztvevőinek, hogy érdekeiket minél hatékonyabban megjeleníthessék úgy az egymás közötti (civil-civil), mint a kormányzati, önkormányzati szervezetekkel (civil-hivatal), illetve forprofit szférával (civil-gazdasági és civil-média) való kapcsolatrendszerük során.

Szervezete

CÉF Taggyűlése

A taggyűlés a CÉF legfelsőbb szintű szerve. A CÉF munkájába nyilatkozattal bejelentkezett, és nyilvántartásba vett civil szervezetek delegált képviselőiből áll. Legalább évente egy alkalommal ülésezik. A CÉF az első ülésen minősített többséggel (a bejelentkezett és nyilvántartásba vett civil szervezetek kétharmados többsége) elfogadott ügyrend és szervezeti rend szerint végzi tevékenységét. A szavazásra jogosultak részvételével, működési körében egyszerűtöbbséggel határoz. Azonban állásfoglalás kialakításához és a közvélemény elé tárásához konszenzus szükséges. Figyelembe véve a Székesfehérvár MJV Civilkoncepciójának célcsoportjait, valamint azt a tényt, hogy bármilyen szintű felügyeletet csak bíróságon bejegyzett szervezet felett lehet gyakorolni, a CÉF tagjai között célszerű különbséget tenni. Szavazati joga csak a nyilatkozattal bejelentkezett, és igazolt civil szervezetnek van. Azonban a munkájában konzultációs célból bármely civil szerveződés részt vehet. A taggyűlésen tanácskozási joggal rendelkeznek ezen szervezetek delegált képviselői.

A CÉF teljes jogú tagja lehet minden olyan egyesület, valamint közhasznú, kiemelten közhasznú alapítvány, melynek székhelye Székesfehérváron van, illetve közcélú tevékenységét tartósan a megyeszékhelyen fejti ki. Ugyanakkor elismerjük minden olyan civil kezdeményezés fontosságát is, mely nem rendelkezik nyilvántartott tagsággal, nincs bejegyezve bíróságon. Fontosnak tartjuk a közalapítványok, és a nem közhasznú magán alapítványok, valamint a részben gazdasági célzattal alakított KHT-k tevékenységét is. Számukra, illetve a nem székesfehérvári civil szervezetek számára is biztosítjuk a részvételt a CÉF munkájában megfigyelő tagként, konzultációs célból. Delegált képviselőjük tanácskozási joggal vehet részt az érdekegyeztetés folyamatában, azonban a határozatok meghozatalában nem vehet részt, nem választható és nem választhat.

Szakmai (ágazati) Fórumok

A CÉF munkájában nyilatkozattal bejelentkezett, és nyilvántartásba vett teljes jogú tag szavazati joggal rendelkező képviselőt delegálhat a tevékenységi körébe tartozó, és a nyilatkozatában megjelölt szakmai (ágazati) fórumokba. A szakmai (ágazati) fórumok a delegáltak által, az első ülésen minősített többséggel (a bejelentkezett és nyilvántartásba vett civil szervezetek kétharmados többsége) elfogadott ügyrend és szervezeti rend szerint végzik tevékenységüket. A szavazásra jogosultak részvételével, működési körében egyszerűtöbbséggel határoz. Állásfoglalás kialakításához és közvélemény elé tárásához konszenzus szükséges. A szakmai (ágazati) fórumok munkájában konzultációs célból bármely civil szerveződés részt vehet. A fórumok megválasztják a fórumok elnökét, és az önkormányzati szakmai bizottságokban való képviseletre delegált civil képviselőiket. A szakmai (ágazati) fórumok elnökei, és az önkormányzat szakmai bizottságaiba delegált képviselői tagjai a Koordinációs Értekezletnek. A szakmai (ágazati) fórumokat az elnökök hívják össze, s általában havonta (önkormányzati szakbizottságok üléseit figyelembe véve) üléseznek.

Az alábbi szakmai (ágazati) fórumok megalakítása lenne fontos:

1.      Emberjogi, Kissebségi, és Integrációs Fórum

2.      Érdekvédelmi Fórum

3.      Egészségügyi és Rehabilitációs Fórum

4.      Szociális Fórum

5.      Településfejlesztési Fórum

6.      Környezet- és Természetvédelmi Fórum

7.      Közrend, Közbiztonság, Védelem és Honvédelem Fórum

8.      Kulturális Fórum

9.      Oktatási és Tudományos Fórum

10.  Ifjúsági Fórum

11.  Szépkorúak Fóruma

12.  Technikai- és Tömegsport Fórum

 

Koordinációs értekezlet

A szakmai (ágazati) fórumok elnökei, és az önkormányzat szakmai bizottságaiba delegált képviselői tagjai, valamint a CÉF elnöke alkotják. Általában negyedévente üléseznek. Végzik az általános, és a szakterületnek megfelelő érdekegyeztető tevékenysége koordinálását.

A CÉF elnöke

Az érdekegyeztetés folyamatossága érdekében a CÉF munkájába nyilatkozattal bejelentkezett, és nyilvántartásba vett civil szervezetek delegált képviselői maguk közül választják. A CÉF elnöke a Koordinációs értekezletek közötti időben, az ott meghatározottak szerint végzi a tagszervezetek érdekében kialakított érdekegyeztető munkát.

 

Véleményét várjuk az alábbi E-mail címre: fszpe@freemail.hu

 

Vissza a főmenübe

Vissza az elejére